زمانی که برای اولین بار از معادن شن و ماسه سیلیس بود